CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2019

Trang chủ CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2019

CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017-2019
(Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới)

TT

Tên đồ án

Địa điểm xây dựng

Các quyết định phê duyệt

Đơn vị 
phê duyệt

I

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG

 

 

 

1

Thị xã La Gi

Thị xã La Gi

1061/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

UBND tỉnh 
Bình Thuận

2

Thị trấn Tân Minh

huyện Hàm Tân

105/QĐ-UBND 11/01/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

3

Đô thị huyện lỵ huyện Hàm Tân

huyện Hàm Tân

224/QĐ-UBND 23/01/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

4

Khu liên hợp CN-DV Sơn Mỹ

huyện Hàm Tân

1338/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

UBND tỉnh Bình Thuận

5

Khu vực ven biển Tân Thắng-Thắng Hải

huyện Hàm Tân

2943/QĐ-UBND ngày 21/11/2013

UBND tỉnh Bình Thuận

6

Khu vực ven biển Tân Thành

huyện Hàm Thuận Nam

223/QĐ-UBND 23/01/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

7

Phương án QH, quản lý sử dụng đất 02 bên đường ĐT.719B

huyện Hàm Thuận Nam

477/QĐ-UBND ngày 13/02/2019

UBND tỉnh 
Bình Thuận

8

Thị trấn Ma Lâm

huyện Hàm Thuận Bắc

Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số3513/QĐ-UBND ngày 07/12/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

9

Đô thị Chợ Lầu

huyện Bắc Bình

1780/QĐ-UBND ngày 13/7/2015
Điều chỉnh tại QĐ số 1526/QĐ-UBND ngày 07/6/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

10

Đô thị mới Vĩnh Tân đến năm 2040

huyện Tuy Phong

1288/QĐ-UBND ; Quy định kèm theo ngày 23/5/2018

UBND tỉnh 
Bình Thuận

11

Đô thị Liên Hương đến năm 2030

huyện Tuy Phong

1954/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

UBND tỉnh 
Bình Thuận

12

Đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2035

huyện Tuy Phong

1061/QĐ-UBND ngày 26/6/2019

UBND tỉnh 
Bình Thuận

II

QUY HOẠCH PHÂN KHU

 

 

 

13

Khu vực Hàm Tiến

thành phố Phan Thiết

Điều chỉnh cục bộ 755/QĐ-UBNDngày 22/3/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

14

04 phường Đức Nghĩa-Đức Thắng-Đức Long-Lạc Đạo

thành phố Phan Thiết

3307/QĐ-UBND ngày 23/4/2018

UBND thành phố Phan Thiết

15

KCN Sơn Mỹ 1

huyện Hàm Tân

1097/QĐ-UBND ngày 04/5/2019

UBND tỉnh Bình Thuận

III

QUY HOẠCH CHI TIẾT

 

 

 

III.1

Thành phố Phan Thiết

 

 

 

16

Khu Trung tâm phường Mũi Né

 

Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số757/QĐ-UBND ngày 
22/3/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

17

KDC Nam Cảng cá Phan Thiết

 

1672/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

18

Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long

 

1943/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

19

Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm

 

1109/QĐ-UBND ngày 03/5/2018

UBND tỉnh 
Bình Thuận

20

KDC Nguyễn Thông

 

2407/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

21

Khu TMDV-Dân cư Tân Việt Phát 2

 

1779/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

UBND tỉnh 
Bình Thuận

22

Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

 

909/QĐ-UBND ngày 06/4/2015
Điều chỉnh cục bộ tại QĐ số2631/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

UBND tỉnh 
Bình Thuận

III.2

Huyện Bắc Bình

 

 

 

23

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Da beo Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu

Xuân An 2, Thị trấn Chợ Lầu

Quyết định số 7438/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

 UBND huyện
 Bắc Bình

III.3

Huyện Hàm Thuận Bắc

 

 

 

24

CCN Hồng Liêm

 

890/QĐ-UBND ngày 04/4/2017

UBND tỉnh
 Bình Thuận

III.4

Huyện Tánh Linh

 

 

 

25

KDC Trại Cá – Giai đoạn 2

Thị trấn Lạc Tánh

3075/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

UBND tỉnh 
Bình Thuận

Bài viết liên quan

097 77 88 123