Quy hoạch Bắc Giang đến 2030 - Thành Phố Bắc Giang, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng...

Quy hoạch Bắc Giang Tầm Nhìn Đến 2030

097 77 88 123