Sắp Có Quy Định Sử Dụng Cụ Thể Cho Loại Hình Condotel, Officetel, Shophouse

Trang chủ Sắp Có Quy Định Sử Dụng Cụ Thể Cho Loại Hình Condotel, Officetel, Shophouse


Theo nội dung được đề cập tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu làm rõ và sớm có quy định cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với các công trình đa năng kết hợp lưu trú như Condotel, Officetel, Shophouse,…

Đồng thời, Chính phủ cần phải bổ sung các quy định về quy hoạch, quản lý, sử dụng không gian ngầm và trên không tại các khu đô thị; chỉ đạo các địa phương nghiên cứu triển khai quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn.

Chính phủ cần phải rà soát lại thực trạng, nghiên cứu ban hành quy chế, chính sách quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp đứng tên thay cho người nước ngoài mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái phép.

Ngoài ra, cũng tại Nghị quyết này Quốc hội yêu cầu Chính phủ sớm ban hành Nghị định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao; xác định rõ phạm vi áp dụng dự án theo hình thức xây dựng – chuyển giao và nghiên cứu phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán trực tiếp cho các công trình hạ tầng đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao.

Nghị quyết số 82/2019/QH14 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Miền Đất Vàng

Bài viết liên quan

097 77 88 123